Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy

21 grudnia 2012

Pragniemy z radością poinformować, iż otrzymaliśmy zdjęcia, stanowiące reportaż wydarzeń związanych z otrzymaniem wsparcia przez Szkoły uczestniczące w Projekcie.

Szkoły otrzymały bowiem materiały informacyjno – promocyjne w postaci roll-up’u, plakatów i tabliczek informacyjnych, za pomocą których mogą promować projekt zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

Założenia Projektu zakładały również doposażenie Szkół w sprzęt komputerowy: komputer przenośny z oprogramowaniem oraz rzutnik, a dla uczniów z klas zakwalifikowanych do udziału w Projekcie przewidziano słuchawki wraz z kamerkami internetowymi.

Dzięki Państwa zaangażowaniu realizacja Projektu z pewnością zaowocuje sukcesem, a przesłane zdjęcia sprawiają, że również możemy uczestniczyć w tych fajnych wydarzeniach.

Serdecznie dziękujemy!