Rekrutacja

ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Chciałbyś zmienić w swojej szkole podejście do nauczania matematyki?

Chciałbyś nabyć umiejętności wykorzystywania e-technologii w trakcie prowadzenia zajęć?

Czy szkoła, którą reprezentujesz posiada profil Technikum?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco – nie zwlekaj. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgłoś szkołę do udziału w projekcie!

Do końca maja 2013 r. trwa rekrutacja do fazy wdrażania.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu stanowią Technika z terenu całej Polski  oraz ich Uczniowie i Nauczyciele, łącznie ok. 1240 Uczestników/Uczestniczek projektu.

Szkoły biorące udział w projekcie wytypowane zostaną ze względu na występujące trudności edukacyjne Uczniów/Uczennic w zakresie efektywności zdawania matury rozszerzonej z matematyki oraz późniejszym funkcjonowaniu na uczelniach wyższych. Ok. 40% szkół biorących udział w projekcie pochodzić będzie z obszarów wiejskich  lub wiejsko – miejskich, z uwagi na fakt, że na tych obszarach dostęp do technologii ICT oraz edukacji jest znacznie mniejszy.

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM PROJEKTU KROK PO KROKU?

krok1  ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji i udzielonego wsparcia dostępne są w Regulaminie Projektu.

krok2  WYRAŻENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

[contact-form-7 id=”54″ title=”Rekrutacja”]

krok3   KONTAKT SPECJALISTY DS. REKRUTACJI

Po wypełnieniu formularza chęci uczestnictwa w projekcie on –line, proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub mailowy z naszej strony, w celu potwierdzenia kwalifikowalności udziału w projekcie.
Informujemy, iż skontaktujemy się ze Szkołami (Technikami) zgodnie z kolejnością przesłanych zgłoszeń.

krok4  WYPEŁNIENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Szkoły (Technika), która spełnią warunki udziału w Projekcie zobowiązane zostaną do wypełnienia właściwego formularza rekrutacyjnego i odesłanie go w formie elektronicznej (skan na adres e-mail biuro.projektu.wnt@gromar.eu) lub w formie papierowej na adres Biura projektu (ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź).

Formularz rekrutacyjny i zgodę Dyrekcji na udział szkoły w Projekcie można pobrać w tym miejscu:

Formularz_rekrutacyjny;

zgoda Dyrekcji

krok5  LISTA RANKINGOWA

Wypełnione formularze rekrutacyjne zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną i na podstawie kart oceny formularzy stworzona zostanie lista rankingowa szkół.

krok6  ZAKWALIFIKOWANIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, PODPISANIE UMOWY I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (FAZA TESTOWANIA)

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych do projektu.
W wyniku zakończonej rekrutacji do fazy testowania, powstała Lista rankingowa Szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którą zamieszczamy poniżej.

Serdecznie gratulujemy!

WNT_lista rankingowa