Wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/12/2013

30 lipca 2013

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/12/2013, przedmiot zamówienia: organizacja 12 dwudniowych szkoleń wyjazdowych (po 3 zjazdy w 4 różnych lokalizacjach na terenie Polski), wyłoniono ofertę złożoną przez: firmę EVENT NAVIGATION Adrian Chrzanowski.

Dziękujemy za zainteresowanie.