E-olimpiada matematyczna

8 marca 2013

Informujemy, iż dla wszystkich uczestników Projektu w kwietniu b.r. zorganizowana zostanie e-olimpiada matematyczna, której celem będzie weryfikacja osiągnięć uczniów, którzy biorą udział w projekcie oraz podniesienie motywacji do uczenia się matematyki.

E-olimpiada matematyczna zorganizowana zostanie w trzech etapach (dwa etapy odbędą się na platformie e-learningowej, trzeci zaś etap zorganizowany zostanie w formie stacjonarnej, wyjazdowej).

Dla 3 najlepszych laureatów olimpiady zapewniono atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem E-olimpiady matematycznej, który można pobrać TUTAJ.