DOTYCZY WYNIKÓW WYBORU W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR WNT/POKL/10/2013 Z DN. 05.02.2013 r.

26 lutego 2013

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/10/2013, przedmiot zamówienia: organizacja i obsługa 16 konferencji informacyjno – promocyjnych (po 1 w każdym województwie), wyłoniono ofertę złożoną przez: firmę Adrian Chrzanowski EVENT NAVIGATION.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.