4 listopada 2014

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, iż realizacja projektu pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” dobiegła końca. Projekt trwał od 01.08.2012 do 31.10.2014 r. Były to ponad 2 lata ciężkiej pracy, ogromnego zaangażowania zarówno po stronie personelu realizującego pracę, jak i uczestników projektu, którzy w ramach zadań dodatkowych ciężko pracowali w domach na poprawę swoich wyników w nauce.

Możemy śmiało stwierdzić, że projekt zakończył się sukcesem. Cel główny w postaci podniesienia jakości kształcenia w zakresie matematyki przez min. 40 szkół na terenie całej Polski, poprzez wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania  Matematyki opartego o technologie ICT został zrealizowany.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która przedstawia rezultaty i wskaźniki osiągnięte w ramach realizacji projektu.

Wskaźniki i rezultaty projektu