Zapytanie ofertowe nr WNT/POKL/15/2014

25 lutego 2014

Szanowni Państwo,

 

Firma GroMar® Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/15/2014, którego przedmiotem jest opracowanie graficzne ekranów e-learningowych w ramach projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert mija 12.03.2014 r. o godzinie 16.00.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: biuro.projektu.wnt@gromar.eu

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

WNT-ZO_opracowanie graficzne

WNT_ZO_Zał A

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4