Zapytanie ofertowe nr WNT/POKL/14/2013

7 sierpnia 2013

Szanowni Państwo,

Firma GroMar® Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/14/2013, którego przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w charakterze Moderatora e-zespołów projektowych w skład których wchodzić będzie grupa ok. 5  wybitnych uczniów/uczennic, którzy pracować będą nad rozszerzoną partią materiału,  z klas zakwalifikowanych  do udziału w projekcie „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert mija 23.08.2013 r. o godzinie 16.00.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to:
e-mail: biuro.projektu.wnt@gromar.eu

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe WNT_POKL_14_2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3