Zapytanie ofertowe nr WNT/POKL/13/2013

6 sierpnia 2013

Szanowni Państwo,

Firma GroMar® Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/13/2013, którego przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w charakterze Moderatora e-zajęć dodatkowych w skład których wchodzą wybitni uczniowie/uczennice z klas zakwalifikowanych  do udziału w projekcie „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert mija 22.08.2013 r. o godzinie 16.00.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: biuro.projektu.wnt@gromar.eu

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe WNT_POKL_13_2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3