Zapytanie ofertowe nr WNT/POKL/12/2013

11 lipca 2013

Szanowni Państwo,

Firma GroMar® Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/12/2013, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z organizacją 12 dwudniowych szkoleń wyjazdowych w 4 różnych lokalizacjach na terenie Polski (obejmująca wynajem sali szkoleniowej, catering oraz nocleg) w ramach projektu „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert mija 26.07.2013 r. o godzinie 16.00.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to:
e-mail: biuro.projektu.wnt@gromar.eu

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

punktor    Zapytanie ofertowe nr WNT/POKL/12/2013

punktor    Załącznik A

punktor    Załącznik nr 1 Formularz cenowy

punktor    Załącznik nr 2

punktor    Załącznik nr 3

punktor    Załącznik nr 4

punktor    Załącznik nr 5