Wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/13/2013

27 sierpnia 2013

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/13/2013, przedmiot zamówienia: świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w charakterze Moderatora e-zajęć dodatkowych, wyłoniono 40 ofert  złożonych przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (1 oferta w ramach każdej szkoły).

Lista osób pełniących funkcję Moderatora e-zajęć dodatkowych zamieszczona jest poniżej:

Lista Moderatorów e-zajęć