Wyniki wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/15/2014

13 marca 2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/15/2014, przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne ekranów e-learningowych do e-olimpiady matematycznej, wyłoniono ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów,  złożoną przez: firmę Stil Poland, ul. Słowackiego 1, 42-260 Poraj.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.