Rozpoczęcie fazy wdrażania projektu

2 września 2013

Z radością informujemy, iż z początkiem roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęliśmy działania do fazy wdrażania!

Szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone w sprzęt  w postaci komputera przenośnego oraz rzutnika, zaś uczniowie/uczennice otrzymają od nas kamerki internetowe oraz słuchawki z mikrofonem. Po co to wszystko? Powodów jest bardzo wiele… Otóż po to, by bez żadnych przeszkód uczestniczyć w realizowanych zajęciach na platformie e-learningowej LearnWay dedykowanej do projektu. Również po to, by brać udział w webinariach (seminariach internetowych), wykładach on-line prowadzonych z wykładowcami z Politechniki Łódzkiej, czy też powtarzaniu materiału w udostępnianych szkoleniach e-learningowych.

Jednakże przede wszystkim po to, by zrealizować cele projektu, w szczególności zmianę podejścia do nauczania matematyki oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia.

Kierując się słowami Alberta Einsteina chcielibyśmy, by nauka w szkołach prowadzona była w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy w tym roku szkolnym samych sukcesów, owocnych prac no i oczywiście zabawy  związanej z nauką matematyki. Jesteśmy przekonani, że udostępnione przez nas narzędzia w dużym stopniu przyczynią się do tego.