Rekrutacja do fazy testowania

24 listopada 2012

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy proces rekrutacji do fazy testowania. Ze Szkół o profilu Technikum, które wyraziły chęć udziału w projekcie, zakwalifikowaliśmy 10, które to następnie po zakończeniu bieżącego roku szkolnego wezmą udział w fazie wdrażania.

Rozpoczęcie fazy testowania przedstawia się w następujących liczbach:

  • 10 podpisanych umów uczestnictwa ze Szkołami
  • 286 deklaracji podpisanych z uczniami
  • 12 deklaracji podpisanych z nauczycielami matematyki

Humorystycznie zakres liczbowy przedstawia się następująco:

  • 1839  zużytych kartek papieru
  • 80 wykonanych telefonów
  • Ok. 320 minut przeprowadzonych rozmów telefonicznych
  • 672 wysłanych maili
  • Ok. 1200 – średnia długość znaków zawartych w mailu
  • 57 wysłanych listów i paczek pocztowych

 

Z dnia na dzień niniejsze liczby ulegają zmianie. Ciekawe jak statystyki będą przedstawiać się na zakończenie realizacji projektu…