Konkus wśród e-zespołów projektowych rozstrzygniety!

26 czerwca 2013

Z przyjemnością informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs prowadzony wśród e-zespołów projektowych wśród szkół objętych wsparciem w fazie testowania.

Zgromadzona Komisja Egzaminacyjna oceniła prace nadsyłane przez członków zespołu projektowego, punktowane były również zaangażowanie uczniów podczas spotkań z wykładowcą z Politechniki Łódzkiej oraz jakość i oryginalność nadsyłanych prac.

A oto laureaci:

1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi

2. Technikum nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Technikum nr 2 w Łodzi

Do laureatów zostały rozesłane nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do dalszej pracy i owocnej nauki matematyki, która w przyszłości przyniesie wiele sukcesów!