Koniec fazy wdrażania

2 lipca 2014

Wraz z końcem roku szkolnego 2013/2014 zakończyła się również faza wdrażania projektu.

Był to rok pełen wyzwań, ciężkiej pracy i niemałych sukcesów. W widoczny sposób uczniowie zaangażowani w projekt poprawili swoje wyniki w nauce. Wzrósł również wskaźnik zdawalności matury z matematyki. Bardzo cieszymy się z osiągniętych celów.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie!