Konferencja rekrutacyjna

16 listopada 2012

14 listopada 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja  rekrutacyjna, na której zjawili się przedstawiciele Szkół o profilu Technikum z różnych miast z terenu Polski, zainteresowani udziałem w fazie testowania Projektu.

Uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z celami oraz założeniami projektu. Oprócz tego zaproszeni na tę okoliczność specjaliści, między innymi z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, przedstawili następujące prezentacje:

p. Marlena Plebańska z Politechniki Warszawskiej–  Platforma e-learningowa jako narzędzie edukacyjne

p. Marek Zapieraczyński z OKEEdukacyjna wartość dodana

p. Sławomir Sapanowski z OKEProbabilistyczna teoria testu – IRT. Od Guttmana do Birnbauma.

Całą konferencję podsumował dr. Jacek Stańdo, przedstawiciel Politechniki Łódzkiej, który wraz
z Menedżerem Projektu, p. Natalią Bryk, odpowiadał na pytania dotyczące realizacji Projektu kierowane już bezpośrednio od Nauczycieli oraz Dyrektorów zainteresowanych Szkół.