Dotyczy wyników wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/7/2012 ogłoszonego dn. 16.10.2012 r. przez GroMar Sp. z o.o.

31 października 2012

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/7/2012, którego przedmiotem zamówienia stanowiło opracowanie scenariusza i treści do kontentu on-line w projekcie pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono ofertę złożoną przez p. Renatę Kusztelak.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.