DOTYCZY WYNIKÓW WYBORU W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR WNT/POKL/9.2/2012 Z DN. 30.11.2012

19 grudnia 2012

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w obrębie Szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/9.2/2012, przedmiot zamówienia: świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w charakterze Moderatora e-zespołów projktowych, wyłoniono ofertę złożoną przez:

Panią Agnieszkę Sobczak – Technikum nr 1 im. J. St. Cezaka, ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz;
Panią Agnieszkę Zajączkowską – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Technikum nr 2, ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź;
Panią Annę Wawrzyniak – Zespół Szkół im. E. Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin;
Panią Wiolettę Ostrowską – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
Panią Agnieszkę Kuzańską – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, ul. Fr. Prożka 3/5, 91-335 Łódź;
Panią Annę Srokę – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki;
Pana Macieja Szeminga – Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Technikum nr 2 w Łęczycy, ul. Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca;
Panią Ewę Parobczy – Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S. Staszica, Ul. Ks. J. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce;
Panią Alicję Sęk – Technikum nr 1 (Technikum informatyczne), ul. Św. Antoniego 29,97-200 Tomaszów Mazowiecki;
Panią Bożenę Witkowską – Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Św. Antoniego 57/61,97-200 Tomaszów Mazowiecki;

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.