Dotyczy wyników wyboru ofert w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/11/2013 z dn. 12.02.2013 r.

4 marca 2013

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach projektu  pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/11/2013, przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne ekranów e-learningowych do e-olimpiady matematycznej, wyłoniono ofertę złożoną przez: firmę Stil Poland, ul. Słowackiego 1, 42-260 Poraj.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.