Zakończyliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli

14 stycznia 2013

Informujemy, iż zakończył się cykl szkoleń dla Nauczycieli, którzy uczestniczą we wdrażaniu Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki,  ze Szkół objętych wsparciem w fazie testowania. Zajęcia obejmowały 3 dwudniowe zjazdy: 24-25.11.2012 r – Szkolenia wdrożeniowe 08-09.12.2012 r. – Szkolenie dla Moderatorów e-zajęć dodatkowych 12-13.01.2013 r. – Szkolenie dla Moderatorów e-zespołów projektowych   Wszystkie szkolenia odbywały się w [ … ]

więcej


Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy

21 grudnia 2012

Pragniemy z radością poinformować, iż otrzymaliśmy zdjęcia, stanowiące reportaż wydarzeń związanych z otrzymaniem wsparcia przez Szkoły uczestniczące w Projekcie. Szkoły otrzymały bowiem materiały informacyjno – promocyjne w postaci roll-up’u, plakatów i tabliczek informacyjnych, za pomocą których mogą promować projekt zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców. Założenia Projektu zakładały również doposażenie Szkół w sprzęt komputerowy: [ … ]

więcej


DOTYCZY WYNIKÓW WYBORU W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR WNT/POKL/9.2/2012 Z DN. 30.11.2012

19 grudnia 2012

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w obrębie Szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt.: „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/9.2/2012, przedmiot zamówienia: świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w charakterze Moderatora e-zespołów projktowych, wyłoniono ofertę złożoną przez: Panią Agnieszkę Sobczak – Technikum nr [ … ]

więcej


Internet szerokopasmowy dla Szkół!

17 grudnia 2012

Z radością informujemy, iż wszystkie Szkoły objęte wsparciem w ramach fazy testowania w ramach realizacji projektu otrzymały Internet szerokopasmowy. Udostępniliśmy zestaw umożliwiający dostęp do Internetu w postaci: karty SIM, modemu oraz antenki dla lepszego zasięgu. Wierzymy, iż tak przygotowany zestaw ułatwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologi ICT.  

więcej


Rekrutacja do fazy testowania

24 listopada 2012

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy proces rekrutacji do fazy testowania. Ze Szkół o profilu Technikum, które wyraziły chęć udziału w projekcie, zakwalifikowaliśmy 10, które to następnie po zakończeniu bieżącego roku szkolnego wezmą udział w fazie wdrażania. Rozpoczęcie fazy testowania przedstawia się w następujących liczbach: 10 podpisanych umów uczestnictwa ze Szkołami 286 deklaracji podpisanych z uczniami 12 [ … ]

więcej


Konferencja rekrutacyjna

16 listopada 2012

14 listopada 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja  rekrutacyjna, na której zjawili się przedstawiciele Szkół o profilu Technikum z różnych miast z terenu Polski, zainteresowani udziałem w fazie testowania Projektu. Uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z celami oraz założeniami projektu. Oprócz tego zaproszeni na tę okoliczność specjaliści, między innymi z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w [ … ]

więcej


Dotyczy wyników wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/7/2012 ogłoszonego dn. 16.10.2012 r. przez GroMar Sp. z o.o.

31 października 2012

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr WNT/POKL/7/2012, którego przedmiotem zamówienia stanowiło opracowanie scenariusza i treści do kontentu on-line w projekcie pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono ofertę złożoną przez p. Renatę [ … ]

więcej